Sjenerøs, edelmodig, storsinnet, rundhåndet, raus.