Sjøfartsmuseer, spesialmuseer utbredt i de fleste sjøfarende nasjoner. De ledende i Norge er Norsk Maritimt Museum på Bygdøy i Oslo, Bergens Sjøfartsmuseum og Stavanger Sjøfartsmuseum. Sjøfartsmuseene er tillagt forvaltningsansvar for kulturminner under vann og har et særlig ansvar for å ivareta statens eiendomsrett til skipsfunn eldre enn 100 år i henhold til kulturminneloven § 14. Som arkeologisk landsdelsmuseum har sjøfartsmuseene ansvar for å søke etter og registrere alle typer kategorier kulturminner under vann (undervannsarkeologi), og for utgravning av skipsfunn (marinarkeologi). Norsk Maritimt Museum har i tillegg et landsomfattende ansvar for håndhevingen av kulturminnelovens § 23 som gjelder bestemmelser om utførsel av maritime kulturminner.