Sivfluer, insektfamilie i ordenen tovinger. En liten familie med under ti representanter i Norge. De er under 3 mm lange og kjennes på detaljer i vingenes ribbemønster. Larvene lever i bladfester på takrør m.m.