Sivblomfamilien, enfrøbladet plantefamilie som bare består av én slekt og to arter i nordlig tempererte strøk. Én art i Norge, sivblom.