Sitar, indisk strengeinstrument. Som en langhalset lutt, med 4–5 melodistrenger og 2–3 bordunstrenger, gjerne også med en rekke resonansstrenger som løper mellom gripebrettet og de opphøyde tverrbåndene. Resonator av tre eller kalebass, ofte festes en ekstra resonator ved halsens øvre ende.