Sisselspurv, fugleart i kardinalfamilien. På størrelse med en gråspurv. Hannen kjennetegnes på en kastanjebrun vingeflekk, gult bryst med en svart «V» og et kraftig nebb. Hunnen ligner gråspurvhunnen, men har smale striper langs sidene og er gul på strupe og bryst. En nordamerikansk art som er tallrikest i jordbruksområder i Midt-Vesten. Ett funn i Norge, Måløy i Sogn og Fjordane i 1981 (for øvrig eneste funn i Europa).