Sisiker, fuglearter i slekten Carduelis: gråsisik, brunsisik, polarsisik, tornirisk, bergirisk, stillits og grønnsisik. Små, livlige fugler som dels er trekkfugler, dels standfugler som streifer omkring i småflokker om vinteren, ofte sammen med bl.a. meisearter.