Sisalhamp, fibrer av bladene på sisalagaven, Agave sisalana, fra Mexico og av A. rigida fra Venezuela. Grove og sterke fibrer, som brukes til grov hyssing og tauverk. Brasil er det største produsentlandet.