Sirs, (indisk), glatte, tette bomullsvevnader i lerretsbinding, gjerne med påtrykt fargemønster. Dss. kaliko.