Sirkumpolar steinalder, fellesbetegnelse for en rekke lokale kulturgrupper langsmed de nordligste deler av det europeisk-asiatiske og det amerikanske kontinent. De karakteriseres ved noenlunde ens klima og erverv basert på sjøfangst, og med utstrakt bruk av bein og horn som redskapsemner, ved siden av forskjellige steinslag, bl.a. skifer. Tidligere mente man, på grunn av likheter innen redskaper og fangstmetoder, å kunne spore kontakt mellom skilte kulturer innen dette området, f.eks. mellom skiferkulturen i nordisk yngre steinalder og de eldste eskimokulturer. Nyere undersøkelser har vist at dette neppe er tilfelle, fordi avstanden i tid og rom er for stor, bl.a. kjennes ikke skiferredskaper fra sibirske kulturer.