Sirkelminermøll, sommerfuglart i familien Lyonetiidae. Det voksne møllet er grått og lite, vingespenn 8–9 mm, som i juni legger egg på undersiden av bladene på mange løvtrær, særlig eple og pære. De små, grønne larvene minerer inntil 1 cm store sirkelformede miner som etter hvert blir brune og svarte, spesielt på oversiden. Det opptrer to generasjoner om året. Sporadisk opptreden i Sør-Norge. Se også minermøll.