(C6H4(OH)COO)2Zn · 2H2O, fargeløse krystaller som løser seg lett i vann. Har en viss baktericid og adstringerende virkning og ble av den grunn brukt en del i medisinen og farmasien. Har noen tekniske anvendelser og brukes litt i kosmetikken.