Sine qua non, «(betingelse) uten hvilken ikke», ufravikelig betingelse.