Sinderkjegle, liten, bratt vulkan bygget opp av pyroklastisk materiale (tefra).