Simultaniakttagelser, iakttagelser som er utført samtidig på to eller flere steder. Benyttes særlig ved studier av astronomiske og meteorologiske fenomener.