Silisering, innføring av silisium i overflaten på stål for å gjøre dette motstandsdyktig mot korrosjon og slitasje. Prosessen foregår ved ca. 950 °C i kloratmosfære med den aktuelle gjenstanden innpakket i granulert ferrosilisium og silisiumkarbid.