Silba, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: sølv.