Siktevinkel, den vinkel man under skyting mot et bevegelig mål må holde foran målet i dettes bevegelsesretning. Vinkelens størrelse er bestemt av målets kurs, fart, avstand samt prosjektilets hastighet.