Siksakspinner, sommerfuglart i spinnerfamilien Notodontidae. Fremvingene er gulbrune med lysegrå fremkant og en svart tverrstripe over halve vingen. Bakvingene er lyst gulbrune. Vingespenn 33–44 mm. Arten flyr fra mai til august og er vanlig i Norge nord til polarsirkelen. Larvene lever på selje, vier og osp.