Sikringsanlegg, i jernbanedrift anlegg som skal sikre toggangen. I sikringsanlegg er det vanligvis teknisk avhengighet mellom signaler og sporveksler, slik at et signal ikke kan vise klart før sporvekslene er riktig stilt og sporet fritt for annet materiell. Større sikringsanlegg kalles stillverk. Mange jernbaneselskaper, også NSB, har tatt i bruk systemer hvor signaler, sporveksler, veibom- og veisignalanlegg fjernstyres over lange avstander. Se automatisk togstopp, CTC.