Sikkerhetspoliti, i en del stater betegnelse på den del av politiet som har til oppgave å overvåke statens sikkerhet. Se Politiets sikkerhetstjeneste.