sikkerhet (risikostyring)

Artikkelstart

Sikkerhet kan defineres som det å være uten uakseptabel risiko, eller som det motsatte av risiko.

Sikkerhet brukes i dagligtalen på ulike måter som illustrert ved disse eksemplene:

  • Vi har sikkerhet på arbeidsplassen, i den forstand at vi ikke har uakseptabel risiko – uønskede hendelser kan vi nærmest se bort fra
  • Vi sier at sikkerheten er god, og forstår det som at risikoen er lav – uønskede hendelser kan vi nærmest se bort fra
  • Vi bruker også ordet sikkerhet i betydningen trygghet, det å være sikker/trygg på at det ikke skjer en alvorlig hendelse eller at et utfall ikke blir skadelig. Det handler for eksempel om sikkerheten og tryggheten for våre barn.

Faglig bruk 

Sikker og sikkerhet

Begrepet «sikker» defineres som det å være uten uakseptabel risiko. «Arbeidsplassen er sikker.»

Sikkerhet brukes på samme måte, i betydningen uten uakseptabel risiko. «Vi har sikkerhet på arbeidsplassen, vi er uten uakseptabel risiko.»

Vi bruker også begrepet sikkerhet som det motsatte (begrepsmessig antonym) av risiko - god sikkerhet svarer til lav risiko, og motsatt.

Trygghet

Ordet trygghet brukes i betydningen sikkerhet som definert ovenfor, spesielt når det gjelder personlig liv og helse. Det er også vanlig at det i trygghetsbegrepet trekkes inn affekter og følelser (som frykt), men dette gjøres normalt ikke når en snakker om sikkerhet i en faglig sammenheng. Slike affekter og følelser er imidlertid relevante i forbindelse med begrepet risikopersepsjon.

Villede og ikke-villede hendelser

Sikkerhet dekker både villede og ikke-villede hendelser. Den førstnevnte kategorien omfatter for eksempel sabotasje og terrorisme, mens den andre omfatter ulykker. På engelsk skilles det ofte mellom security og safety på denne måten:

  • security for villede hendelser
  • safety for ikke-villede hendelser

Språkbruken er imidlertid ikke konsekvent.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Vinje, Finn-Erik (2006). Sikkerhet - Safety/Security - En begrepsutredning, i Norsk offentlig utredning 2006:6 Når sikkerheten er viktigst. Oslo: Statens forvaltningstjeneste.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg