Siida, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: gård, boplass, reinby, gruppe av reindriftssamer som flytter sammen og samarbeider om reindriften.