Retten til å skrive under avtaler m.m. i et selskaps navn («tegne selskapets firma»). Etter foretaksnavneloven av 21. juni 1985 § 7–1 skjer firmategningen ved at firmanavnet skrives med tydelig leselige bokstaver, stemples e.l., og at den eller de signaturberettigede egenhendig skriver sitt navn.