Signalement, (av sign- og -ment), nøyaktig beskrivelse av en persons ytre. Viktig for signalementet i ettersøkningen av en person er angivelsen av særlige synlige kjennetegn. Man kan benytte bilder av ansiktsdeler som legges sammen etter den beskrivelse som gis av en persons ansiktsutseende, og portrettegnere til å tegne den ettersøkte etter beskrivelse. Se også antropometri.