Drepana og Sabra,sommerfuglslekter i den målerlignende familien Drepanidae. De ytre fremvingehjørnene er trukket ut som en sigdformet hake. De fire norske artene er gule eller brune av farge med vingespenn fra 2,5–4 cm. De lever helst i løvskog med f.eks. bjørk og or eller på lyngmark. Larvene hviler med for- og bakkroppen hevet opp fra underlaget. Vanligst er Falcaria lacertinaria,som finnes over hele landet nord til Troms. Se også spinnere.