Sieidi, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: kultisk stein; kultsted.