Siderotil, et sulfatmineral, FeSO4·5H2O, dannes ved forvitring av pyritt. Identifisert fra Hardanger.