Jernspat, et gulgrått til brunt mineral som består av jernkarbonat FeCO3. Det krystalliserer trigonalt og tilhører kalsittgruppen. Forvitrer lett til limonitt. Sideritt inneholder teoretisk 48 % jern, men da det danner blandkrystaller med de tilsvarende magnesium- og mangankarbonater (se isomorfi), vil jerngehalten i alminnelighet være mindre på grunn av substitusjon av disse metallene. Enkelte steder er sideritt en viktig jernmalm, f.eks. i England og Østerrike. Den opptrer i sedimentære bergarter, gjerne sammen med skifer og kullfløtser. Urene siderittmalmer er leirjernstein og kulljernstein. Mineralet finnes også på hydrotermale ertsganger, ofte i vakre krystaller. I Norge er mineralet funnet i Brevik–Bambletrakten.