Sibirsnipe, fugleart i snipefamilien. Ligner polarsnipe, men er litt større og har et lengre nebb. Hekker i Øst-Sibir. Meget sjelden gjest i Europa med kun ett funn i Norge (Akershus 1987).