Sibirsk vinkelsalamander, amfibieart i familien vinkelsalamandere; 8-9 (13) cm, brun med mørkere flekker på rygg og kroppssider, undersiden grå med hvite flekker, fire tær på hver fot. Har videst utbredelse av samtlige salamandere: fra Russland til Korea, Japan, Kina og Mongolia. Arten antas å ha den nordligste utbredelse av samtlige vekselvarme virveldyr og kan under vinterdvalen overleve nedfrysing til -35°C ved at den tåler frysing av kroppsvevet over lengre tidsperioder (fryse-tolerant). Hunnen legger to eggsekker, hver med 50-90 egg, som festes til vegetasjon under vann. Den voksne lever hovedsakelig på land og har velutviklede lunger.