Sibirlerk, bartre i furufamilien. 5–25 m høyt, med lange nåler. Danner veldige skoger i Sibir, for en stor del er sibirlerk det skoggrensedannende treslaget mot nord. I Norge er den plantet i fjellskog og nordpå og finnes forvillet mange steder.