Si, i romanske språk også allmenn betegnelse på tonen h; i solmisasjonssystemet tonen en stor septim over grunntonen.