Shipping fever, infeksjonssykdom hos storfe fremkalt av Pasteurella-bakterier. Opptrer i forbindelse med lang transport som virker stressende på dyrene. Se pasteurellose.