Shag er en type ekstra finskåret tobakk. Opprinnelig ble den benyttet i piper med små hoder, nå blir den mest brukt til håndrullede sigaretter.