Sgraffito er en innrisset dekor, særlig anvendt på leirgods under renessansen og på pussbehandlet fasade. Grunnen belegges med to lag av forskjellig farge. Ved rissing eller skraping avdekkes det underste laget slik at de fremkomne bilder eller ornamenter står i kontrast til fargen på det ytterste laget. Sgraffito hadde en oppblomstring under nyrenessansens arkitektur fra 1860-årene og utover.