Sfærisk astronomi, den gren av astronomien som behandler himmellegemenes relative stilling og bevegelse når man tenker seg dem projisert på en tenkt kuleflate, himmelkulen.