Setter, tidligere håndverksutdannet fagarbeider som fremstilte blysatsen til det som skulle trykkes. Store deler av denne prosessen er nå digitalisert og automatisert, og det som er igjen av arbeidsområdet, er lagt inn i et fellesområde med betegnelsen førtrykk, med yrkesbetegnelsen grafiker.