Servobremser, bremsesystem med innebygd hjelpekraftinnretning, som virker på bremsepedaloverføringen sammen med pedaltrykket. Behovet for betjeningskraft fra sjåførens side blir redusert, og pedalens betjeningsvei blir kortere. Servobremser er vanlig på alle biler med skivebremser og på alle tyngre kjøretøy. Se bil (Bremser).