Serviceuniversitet, type universitet som selger undervisnings- og forskningstjenester i et marked for å oppveie reduksjon i statlige bevilgninger. Den nye finansieringssituasjonen fører til sterkere innflytelse for ledelse og administrasjon på bekostning av det tradisjonelle universitetsdemokratiet.