Serpentin, buktet strekning (av vei el. elv); opprullet papirstrimmel som kastes i buktninger, f.eks. ved karneval.