Serovarer, eller serotyper, er antigenvarianter av et mikrobiologisk agens, særlig en bakterieart eller en virusart. Bestemmes i laboratoriet ved hjelp av spesifikke antistoffer.