Serisin, silkelim, et protein som omslutter og holder sammen tråder av fibroin i silkeormens kokonger. Serisin løses i varmt vann, fibroin ikke. Se silke.