Seriell kommunikasjon, overføring ved at det sendes én og én bit av gangen, i motsetning til parallelloverføring, der det sendes flere bit samtidig. Opprinnelig var seriell kommunikasjon begrenset til formål der overføringshastigheten godt kunne være svært lav, fordi parallell overføring var så mye raskere. I 1980- og første del av 1990-årene ble skrivere, skannere og disker stort sett koplet til datamaskiner over parallelle grensesnitt, mens kommunikasjon over modem og nettverk, og mellom datamaskin og mus, gikk serielt. Nye moderne serielle grensesnitt som USB og IEEE 1394 (kjent som Firewire eller i.Link) har gjort at praktisk talt all kommunikasjon mellom PC-er og periferiutstyr foregår serielt. Seriell teknologi har også tatt over i tradisjonelt parallelle teknologier som SCSI og interne busser i PC-er og servere. PCI Express er for eksempel en seriell teknologi.