Seri, indiansk folkegruppe i Mexico, på kysten av Sonora og på Tiburon-øya i Californiabukta. Seri-språket tilhører hokan-familien. Tidligere var det flere seri-stammer; i dag finnes rester av flere grupper i lokalsamfunn i Desemboque og Punta Chueca. Folketallet ble i 1973 oppgitt til 280; nyere oppgaver finnes ikke. Seriene lever som fiskere og sankere, og har tradisjon for kurvmakerarbeid. Et forsøk på kristen misjon blant dem på 1700-tallet mislyktes, og de er et av de få meksikanske indianske folk som fortsatt er upåvirket av kristendommen.