Måneden er preget av raskt synkende middeltemperatur i innlandet, mens det er relativt mildt ved kysten, særlig i sør. Middeltemperaturen faller fra ca. 12 °C ved Skagerrak-kysten til ca. 7 °C på Finnmarkskysten. September er sammen med oktober den nedbørrikeste måned i kyststrøkene. Se ellers Norge (klima).