En gammel lyskopieringsmetode med papir som sammen med jern(III)sulfat (tartrat eller oksalat) og den tilsvarende frie syre også inneholder sølvnitrat. Ved skylling med vann blir de belyste stedene på papiret brune av sølv mens de ubelyste forblir hvite.