Omregning av observasjoner (vinkler og avstander) eller koordinater ved hjelp av sentreringselementene (avstander og eksentrisk målte vinkler) som er nødvendig ved eksentrisk oppstilling og/eller signal.