Sentralsylinder, den innerste, sentrale del av rot og stengel. Dens viktigste bestanddel er ledningsvevet. Se for øvrig rot og stengel.