Sentralsikte, anordning som brukes for å innstille flere stykker skyts samtidig mot et felles mål. Skytset følger sentralsiktets bevegelser. Moderne sentralsikter er basert på radar og elektrooptiske, fjernstyrte sensorer som sender måldata til avanserte elektroniske datamaskiner. Avfyring kan skje fra sentralsiktet. Brukes i krigsfartøyer, kystfestninger, luftvernbatterier og fly.